Menu
  • Reparadors per Cosir

Reparadors per Cosir

Encara que les aplicacions termoadhesives de RIZAAL® són les més fàcils i pràctiques d'utilitzar, al nostre catàleg també disposem d'una secció de reparadors per cosir, doncs la nostra missió com a fabricants és oferir un ampli assortiment de productes que permetin arreglar les peces dels nostres usuaris. Aquesta secció inclou diversos productes, tots ells sense termoadhesiu:

- Colzeres per Cosir en dues qualitats diferents.
- Punys i Cintures
- Tira Elàstica Ms. Puppet